Hop til indhold
Føroya Rættur

Avsagdur dómur 15.oktober 2013 
16-10-2013 12:00 

Dómur 15. oktober 2013 við Føroya Rætt, um innflutning og sølu av hash og tilvirkan av hentaðum soppum.

D O M

afsagt den 15. oktober 2013
Rettens nr. (…)
Politiets nr. (…)

Anklagemyndigheden

mod
T
født den (…) 1988
boende (…)

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 14. oktober 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

 

I

§ 3, jf. § 2, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1, til dels jf. straffelovens § 21 - ved tirsdag den 14. maj 2013 med henblik på videreoverdragelse at have indsmuglet ikke mindre end 100 gram hash til Færøerne med fly fra Danmark, hvoraf:

a.   han onsdag den 15. maj 2013 på Facebook chat indgik aftale om og derved forsøgte at videreoverdrage en ukendt mængde hash til (…), og

b.   han lørdag den 10. august 2013 udenfor sommerfestivalområdet ved (…) i (…), overdrog et stk. joint til (…), og

c.   han mandag den 27. maj 2013 i en personbil udenfor  (…) i (…), overdrog 1 gram hash til (…)

 

II

§ 3, jf. § 2, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1, jf. straffelovens § 21 - ved mandag den 23. september 2013 ca. kl. 05.00 med henblik på videreoverdragelse at have forsøgt at indsmugle 400 gram hash fordelt på 201 hashkugler, 0,2 gram skunk og 10 ml. hasholie til Færøerne med færgen Norrøna, i en taske med sit navn påtrykt, hvilket forehavende mislykkedes idet Taks beslaglagde tasken, ligesom han på sin bopæl (…) var i besiddelse af salgsposer med hashrester og en rygepipe.

 

III

§ 3, jf. § 2, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 27, stk. 1, jf. § 1, jf. liste A. nr. 1, og liste B. nr. 132a - ved torsdag den 23. september 2013 kl. 13.45 på sit værelse i (…), med henblik på videreoverdragelse, at have været i besiddelse af 102 stk. tørrede svampe af arten Psilocybe semilanceata og yderligere at have været i besiddelse af en hashpipe.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om konfiskation af 

(…)

Tiltalte har godkendt de foretagne beslaglæggelser.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold I og II og nægtet sig skyldig i forhold III.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Der har været fremlagt fotomapper og forstraf af 23. juni 2009.

Tiltalte har været frihedsberøvet under sagen fra den 23. september 2013, heraf i isolation i 1 uge.

Tiltalte er tidligere straffet:

 

ved    Færøernes rets dom af 23. juni 2009 med fængsel i 30 dage for overtrædelse af lovningen om euforiserende stoffer.

Rettens bemærkninger:

Vedrørende forhold I og II:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forhold I og II. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Vedrørende forhold III:

Tiltalte har erkendt at have været i besiddelse af en hashpibe og at have plukket svampene.

Han havde viden om, at de nok var ulovlige. Han kendte til deres euforiserende virkning, og at de virker helt anderledes end hash. Han har kendskab til at tørre svampene og i hvilke mængder de indtages.

Tiltalte har plukket svampene og tørret dem med henblik på indtagelse.

I medfør af bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 1, forstås ved euforiserende stoffer alle stoffer, vækster eller droger, der er opført på de i bekendtgørelsen vedføjede lister A, B, C, D. Svampearten Psilocybe står opført på liste B som nr. 132a.

I medfør af § 2, stk. 2 og § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen er forarbejdning og besiddelse af euforiserende stoffer forbudt, og overtrædelse af bekendtgørelsen er strafbelagt i medfør af § 27, jf. § 3 i anordning nr. 347 af 21. december 1956.

Retten finder på denne baggrund, at tiltalte ved sin indhentning af svampene og bearbejdning af dem med henblik på indtagelse, har gjort sig skyldig i overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Retten finder det dog ikke bevist, at svampene var beregnet til videreoverdragelse.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. § 3, jf. § 1, stk. 2, i anordning nr. 347 af 21. december 1956 for Færøerne om euforiserende stoffer med senere ændringer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 27, stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. liste A. nr. 1, og liste B. nr. 132a.

Hos tiltalte konfiskeres i medfør af straffelovens § 75, stk. 2,

(…)

Retten finder, at der er tale om genstande der har været brugt eller er bestemt til at bruges ved en strafbar handling.

Hos tiltalte konfiskeres yderligere i medfør af straffelovens § 76a, stk. 1:

(…)

Retten finder, at de beslaglagde kontanter tilhørende tiltalte skal konfiskeres, idet han er fundet skyldig i en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, der kan give betydeligt udbytte.

Retten har lagt vægt på, at der er tale om to indsmuglinger af ikke ubetydelige mængder hash delvis med henblik på videreoverdragelse. Retten har derudover lagt vægt på euforiserende stoffers farlighed og at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

 

Der findes ikke grundlag for at gøre dele af straffen betinget.

 

                         T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, (…), straffes med fængsel i 3 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres

(…)

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Til top Sidst opdateret: 16-10-2013 
Føroya Rættur seperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 Tórshavn seperatorTelefon: 311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo