Hop til indhold
Føroya Rættur

Mindeord om forhenværende administrerende sorenskriver Jógvan Andreassen 
09-11-2018 11:45 

 
 

I dag er flaget på dommerkontoret på halv stang for at markere, at vores tidligere kollega og chef, forhenværende administrerende sorenskriver Jógvan Andreassen, er gået bort, 85 år gammel.

 

Jógvan Andreassen var en dygtig jurist. Efter sin embedseksamen fra Københavns Universitet 1958 startede han sin karriere i Danmark i Justitsministeriets departement, hvor kun de dygtigste jurister fik ansættelse, og hvorfra jurister til topstillinger blandt andet ved domstolene ofte blev rekrutteret.

 

De hjemlige øer mod nord trak i den unge færøske jurist, og i 1964 vendte han tilbage til Færøerne og tiltrådte en stilling som dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne. I 1977 blev han udnævnt til sorenskriver (dommer). I 1995 blev Retten på Færøerne udvidet til et 2-dommerembede, og Jógvan Andreassen blev i den forbindelse udnævnt til administrerende sorenskriver, en stilling han beklædte, indtil han i 2001 tiltrådte stillingen som lagtingets første ombudsmand.

 

Ud over sine fine juridiske kundskaber havde Jógvan Andreassen også i særlig grad evnen til hurtigt og sikkert at trænge ind til sagens kerne og identificere juridiske problemstillinger, en evne der er helt central, når man som dommer skal finde korrekte og holdbare løsninger på tvister. Jógvan Andreassen kunne skære igennem med præcise forligsforslag, som parterne for det meste godtog på stedet, fordi løsningerne ikke bare var juridisk korrekte men også var rimelige og retfærdige.

 

Der er ingen tvivl om, at Jógvan Andreassen nød stor respekt både professionelt og som person. Jógvan Andreassen var den første færing i nyere tid i stillingen som sorenskriver, en stilling som indtil da havde været forbeholdt danske embedsmænd. At være dommer i et lille lokalsamfund som det færøske stiller særlige krav og medfører afsavn både arbejdsmæssigt og privat, ikke mindst for en færøsk dommer, men med sin korrekte og anstændige adfærd magtede Jógvan Andreassen denne vanskelige og krævende balancegang.

 

Jógvan Andreassen var ivrigt engageret i færøske kulturforhold og traditioner. På hans kontor stod altid et par gummistøvler, og når der lød ”grindaboð” i byen, kunne det godt ske, at ”retten blev hævet”, og at sorenskriveren, ulasteligt klædt i jakkesæt og slips og gummistøvler, kort efter var at finde i ”Sandagerð” klar til at tage imod grinden.

 

Ikke kun som dommer men også i sit virke som formand for Overfredningsnævnet, Overlandvæsenskommissionen og Overudskiftningskommissionen kom Jógvan Andreassens store forståelse for og viden om færøsk kultur og færøske samfundsforhold til gavn for borgere og myndigheder. På den måde videreførte han på mange måder arven fra sin læremester, den gamle dommer Bjørk, der var sorenskriver, mens Jógvan Andreassen var dommerfuldmægtig.

 

Som sorenskriver ved Retten på Færøerne tegnede Jógvan Andreassen i mange år dommerembedet i Tórshavn. Der er ingen tvivl om, at hans virke har betydet meget for Færøernes juridiske identitet, og at han efterlader et stort eftermæle. I Jógvan Andreassens embedstid blev Retten på Færøerne i højere grad den færøske domstol med blandt andet øget fokus på det færøske sprog, og som lagtingets første ombudsmand var det Jógvan Andreassen, der stod i spidsen for at oprette og forankre den nye færøske ombudsmandsinstitution.

 

Uanset hans betydningsfulde indsats som lagtingets ombudsmand vil Jógvan Andreassen hos de fleste nok stadig huskes mest for sit langvarige virke som sorenskriver. Den dag i dag omtaler personalet på dommerkontoret, advokater o.a. ofte Jógvan Andreassen som ”dómarin”, og i folks bevidsthed i almindelighed på Færøerne står Jógvan Andreassen utvivlsomt også som ”dómarin”. Det vil han sikkert altid gøre. Æret være hans minde.

 

 

Tórshavn, den 9. november 2018

 

Henrik Møller

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Føroya Rættur seperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 Tórshavn seperatorTelefon: 311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo