Hop til indhold
Føroya Rættur

Mentanarnáttin 2017 á Dómaraskrivstovuni 
16-06-2017 09:00 

 
 

På kulturnatten opførte de ansatte på dommerkontoret et processpil og viste på den måde tilhørerne, hvordan hovedforhandlingen i en straffesag om vigepligt  foregår.

Der var mange, som trodsede det gode vejr og brugte 1 time indendørs på at overvære processpillet. Der var fuldt hus til forestillingen .

Anklageskriftet lød på overtrædelse af
færdselslovens § 23, stk. 1 og § 32, stk. 2 -  ved mandag den 17. april 2017 ca. kl. 15.30 på Østerø at have ført sin personbil ad Fagragil i vestlig retning og foretaget udkørsel på Fuglafjarðarvegur for at svinge til højre, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, uden at optræde hensynsfuldt og udvise fornøden agtpågivenhed samt uden at respektere den ubetingede vigepligt for en ad Fuglafjarðarvegur mod syd kørende personbil, hvilket bevirkede, at der skete sammenstød mellem de to biler med materiel skade til følge.   

 

Anklageren nedlagde påstand om bødestraf.

 

Anklageren nedlagde endvidere påstand om, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færd­selslovens § 59a, stk. 2, nr. 6, jf. § 59a, stk. 1, nr. 1.

 

Tiltalte nægtede sig skyldig.

 

Tilhørerne havde ligesom sidste år, mulighed for at give deres bud på, hvordan sagen skulle afgøres ved at besvare et spørgeskema inden dommeren afsagde dommen:

Spørgsmålene lød sådan: 

1)

Har den tiltalte overtrådt den ubetingende vigepligt?                                       

 

Ja___  Nej___   (Sæt kryds)


2)

Har den tiltalte tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden,
sådan at han skal frakendes førerretten ?


Ja___  Nej___   (Sæt kryds)

 

 

32 personer besvarede spørgeskemaet. 21 fandt tiltalte skyldig, mens 11 mente at tiltalte var uskyldig.

I processpillet lød dommen på, at tiltalte skulle straffes med en bøde på 1.500 kr.

Forvandlingsstraffen var fængsel i 6 dage.

Tiltalte blev frakendt retten til at føre motor­drevet kø­retøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 6 måneder fra endelig dom og at tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Dommen og processpillet byggede på en sag fra den virkelige verden, der blev afgjort for nogle år siden

På Færøerne medvirker der ikke lægdommere (domsmænd), sådan som der f.eks. gør i Danmark, når straffesager skal afgøres i retten.

Vi har trukket lod om en æske chokolade blandt de besvarelser, der gættede dommens resultat. Vinderen har fået besked.


Vi takker alle for deres medvirken og for den store interesse.

Til top Sidst opdateret: 16-06-2017 
Føroya Rættur seperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 Tórshavn seperatorTelefon: 311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo